Echstrøm
First name(s)/Initials: O.
Service number: 14197274
Rank: Private
Regiment/Service: East Surrey Regiment
Unit(s)/Ship: 2nd Battalion
Decorations/Campaign medals: General Service Medal 1918-62 with Palestine 1945-48 clasp
Source(s): GSM 1918-62 Palestine 1945-48 medal roll
Edsberg
First name(s)/Initials: Jørgen
Service number: 135758
Rank: Flight Lieutenant
Regiment/Service: Royal Air Force Volunteer Reserve
Unit(s)/Ship: 100 P.D.G. T.C.C.
Additional info: Died 21.4.1946 and is burried in Denmark. The Maidenhead Register.
Force served: United Kingdom
Source(s): Commonwealth War Graves Commission
Link 1: CWGC
Edvardson
First name(s)/Initials: K. V.
Service number: 14197078
Rank: Private
Regiment/Service: Sherwood Foresters
Unit(s)/Ship: 2nd Battalion
Decorations/Campaign medals: General Service Medal 1918-62 with Palestine 1945-48 clasp
Source(s): GSM 1918-62 Palestine 1945-48 medal roll
Ehlers
First name(s)/Initials: G. H.
Service number: 14195253
Rank: Private
Regiment/Service: Duke of Wellingtons Regiment
Unit(s)/Ship: 1st Battalion
Decorations/Campaign medals: General Service Medal 1918-62 with Palestine 1945-48 clasp
Source(s): GSM 1918-62 Palestine 1945-48 medal roll
Eismand
First name(s)/Initials: Ejvind
Service number: 14195089
Rank: Private
Regiment/Service: Royal East Kent Regiment/Seaforth Highlanders
Additional info: Born 2.1.1925
Force served: United Kingdom
Source(s): Ex-Army 45
Ejsing
First name(s)/Initials: Arild
Service number: 14197108
Rank: Gunner
Regiment/Service: Royal Artillery
Unit(s)/Ship: C/E Troop 41st/43rd Battery, 17th Field Regiment + E Troop 197th HAA Battery, 73rd Heavu Anti Aircraft Regiment.
Additional info: Born 23.11.1927 at Rigshospitalet in Copenhagen. Attested at Shellhuset, Copenhagen. Enlisted 15.5.1946. Discharged 19.10.1948. Served Egypt and Libya.

Arild's story in Danish:

Rekruttræning (Primary Training) ved The Buffs i Canterbury.

Kanontræning (Gun Training) i Dover Barracks, en moderne kaserne, som ligger på toppen af Dover Cliffs, hvor byen ligger ved foden. Vi var 30 danskere, som samlet gik til feltartilleriet og for øvrigt fulgtes ad til hjemsendelsen. Ved ankomsten fik vi at vide, at kasernen var bygget efter dansk model, men jeg har selv både været 9 måneder i hæren herhjemme og havde et par skolekammerater, som jeg også var sammen med i militæret, og som jeg senere besøgte efter, at jeg selv var fratrådt.
Jeg har således set en del danske kaserner, men ikke fundet noget sted, der kan sammenlignes med Dover kasernen, som set fra en soldats side var det rene luksus.

Lå et par gange i venteposition i Royal Artillery’s gamle og nedslidte barakker benævnt Woolwhich Depot, som nu er nedrevet. Første gang afventede vi det traditionelle “før udsendelsesorlovspas” kaldt embarkationleave, og som var på 14 dage hjemme. Anden gang afventede vi at blive sendt oversøisk, og som K Bty, A Troop (Field) RA Depot Woolwich, London SE 18 blev vi efter endnu et par uger tildelt Draft RAGXM-MELF (Middle East Land Forces).
Efter en overnatning på et førstesals lager med åben udsigt over Dover havn gik turen til Calais og derfra 1½ døgn i tog til en lejr uden for Marseilles. Den tur huskes for nogle specielle oplevelser.

Efter 2-3 uger i Marseilles blev vi sendt om bord i libertybåden “Empire Battleaxe”, som efter en lille uges sejlads sendte os ned i en landgangsbåd, som sejlede os ind til Alexandria, hvor vi overnattede for næste morgen at blive kørt til stationen og sat om bord i et tog, der bragte os til Cairo, hvor vi vi blev anbragt i en gennemgangslejr et par uger eller tre indtil War Office havde fundet et regiment til os, der lå i en teltlejr ved Bittersøerne og blev kaldt Camp Saunders. Det var 17th Field Regt. RA, Monthys 8th Army 3rd Division, hvor jeg kom til C/E Troop 41/43 Bty.

Allerede inden vi flyttede til Tripolitanien, var vores feltartilleriregiment ændret til et Heavy Anti Aircraft Regiment under Major General Dermott Dunlop (brite trods navnet) 2nd Army Group RA, og ankommet til Tripolis blev vi udstyret med de både optisk og radarstyrede tyske 88 mm Anti Aircraft Guns, som var så effektive mod de allieredes panser.

I brevvekslingen omtalte jeg jul i Saunders og igen jul en uge senere hos The Black Watch, hvis gæster vi var i 3 uger, og jeg kom også ind på opholdet i Cairo, hvor vi ikke foretog os stort andet end ind imellem at være på vagt, både på kasernen men især ved det britiske hovedkvarter for Mellemøsten, hvortil også hørte jobbet som trafikbetjkent. En 10-15 meter til venstre fra hovedkvarterets indkørsel udmundede en stærkt trafikeret gade og udgjorde sammen med den gade, hvor indkørslen lå ud til et T-kryds med et lille helle netop så tæt på krydset, at man ikke kunne se ret meget af den derfra kommende trafik. Der stod så en af os i stive 2 timer ad gangen og dirigerede trafik kun udstyret med hvide skinfhandsker med hvide manchetter totrediedele op ad underarmen og uden helt uden våben. Jeg havde turen adskillige gange. Mærkeligt at tænke på i dag.

Ankommet til Tripolis blev 2 af vor 3 batterier i første omgang indstalleret i en tidligere italiensk kaserne lige i udkanten af byen, hvor jeg også kom til at høre til, og hvor jeg kom til at holde min anden jul i den britiske hær, mens det tredie batteri blev inkvarteret “i bjergene” et godt stykke derfra. Hvor det var, blev jeg aldrig rigtig klar over. Senere flyttede de 2 batterier fra udkanten af Tripolis til en teltlejr oprettet i en mandellund lige uden for en militær flyveplads, oprindelig italiensk og nu overtaget af RAF. Stedet lå ca. 50 km syd for Tripoli og blev kaldt Castel Benito.

Efter yderligere nogle måneder flyttede vi til Zavia, dengang en lille flække 60 km vest for Tripoli med en større tidligere italiensk kaserne, hvor alle 3 batterier igen blev samlet. Herfra blev vi hjemsendt, efterhånden som vore demobnumre (demobilization numbers) blev valide.
Force served: United Kingdom
Source(s): Ex-Army 45 + Arild Ejsing
Photo #1:
Photo #2:
Photo #3:
Elb
First name(s)/Initials: Thorvald
Rank: Chief Engine Officer
Regiment/Service: Merchant Navy
Unit(s)/Ship: S. S. Algarve (London)
Additional info: Born ca. 1890. Son of Herman and Mathilde Elb; husband of Ingeborg Marie Elb, of Copenhagen, Denmark. Died 19.2.1941. Remembered on Tower Hill Memorial.
From Wrecksite.eu/Allen Tony:
The Danish steamship Algarve SS, Capt. J. Mikkelsen, was taken over by the Ministry of War Transport after the German occupation of Denmark in April, 1940. The vessel was managed for the Ministry by the firm of Chr. Salvesen. On February 19th, 1941, she was torpedoed and sunk by the German E-boat S-102 (Töniges) near Sheringham Light float. All hands, about 25 officers and men, were lost.
Force served: United Kingdom
Source(s): CWGC + Wrecksite.eu
Link 1: CWGC
Elkjær
First name(s)/Initials: John
Service number: 14197146
Rank: Private
Additional info: Born 22.5.1926.
Force served: United Kingdom
Source(s): Ex-Army 45
« Start Previous 1 2 Next End »
Powered by Sigsiu.NET